Mètodes de Pagament

El mètode de pagament aplicable serà l'acordat segons condicions comercials.