Condicions de Compra

Les condicions de compra són pactades a l'inici de la relació comercial